VINTERBRØYTET SETERVEG?

VINTERBRØYTET SETERVEG?

Meninger om vinterbrøyting av hele setervegen tas i mot av styret i seterveien.

Sendes skriftlig:

severin@myrbakken.no

Opphusveien 99

2450 Rena

Tlf 99264035