Informasjon fra skiløypekomiteen

SKILØYPER VINTEREN 2018/2019

Kjære hytteeier!
Vinteren er her med peiskos, skiturer og sosialt samvær på hytta. Vi i skiløypekomitèen har som mål å opprettholde løypetilbudet på minst samme nivå som tidligere, hvilket medfører utgifter vi er avhengig av å få dekket. Det søkes hvert år Stor-Elvdal kommune som bidrar med varierende beløp fra år til år ut fra budsjett. I tillegg er vi avhengig av at du som hytteeier/grunneier tar medansvar og bidrar med et minimumsbeløp, også selv om du ikke går på ski. Pengene går uavkortet til faktiske utgifter. Arbeidstimer for tiltaket er dugnad.
Løypetilbudet tilpasses økonomiske rammer, og jo bedre økonomi, jo bedre løypetilbud. Som hytteeier/grunneier gir du et viktig bidrag til et aktivt og attraktivt miljø også på vinterstid ved å betale løypeavgift på minimum kr. 500,-
Vi tror på at aktivitet gir positive ringvirkninger på sikt ved at det styrker økonomien og gir rom for f.eks. bedre løypetilbud, bedre tilrettelagte turstier og felles arrangementer.

Vi er kjent med at enkelte partier av løypetrassèen kan være i overkant utfordrende til tider, og arbeider nå med tiltak til forbedring.
Vi i løypekomiteen tar gjerne imot innspill, ris og ros.
Informasjon om kjørte løyper oppdateres på hjemmesida, følg med!

Løypeavgift ≥ kr. 500 betales til konto 1822 83 37303
HUSK Å MERKE DITT NAVN VED BETALING så slipper du påminnelser fra oss.
Det er også mulig å betale på VIPPS til kasserer Tor Olav Bjørnes 917 58 953

Ny løypekomite

Fra 1 september vil en ny løypekomite overta hele ansvaret for løypekjøringen i området vårt. Trond Nysveen som løypesjef, Tor Olav Bjørnes som kasserer og Kristin Bokrudstad som sekretær.

 

Fjellområdet vårt er fantastisk flott med mange muligheter. Turmulighetene på ski er litt mer begrenset når ikke skaren bærer, av to grunner: Naturforholdene ligger ikke helt til rette for store maskiner og kanskje viktigere, vi er for få til å finansiere en stor løypemaskin. Allikevel har vi i mange år vært heldige og har hatt scooterløypekjørere som har preparert et nydelig løypenett og strukket seg langt både økonomisk og med egen fritid. Det har vært morsom å være med på laget, men vi gleder oss over at nye krefter vil ta et tak for fellesskapet.

Vi har en oppfordring til alle. Det er viktig at alle er med på å dele utgiftene og betaler den giroen som sendes ut før jul. Det er bare ¾ av oss som har betalt de siste årene og det er i utgangspunktet ikke nok til å opprettholde løypene i de tidsrommene vi ønsker det.

Vi takker for oss og takker samtidig løypekjører og glade, trivelige skiløpere som vi møter på tur for samarbeidet.

Edgar Bakken og Sissel Strand

Dugnad på bruene over Hovda

Hei.
Det blir arrangert dugnad på bruene over Hovda den 25.7.18.kl09.00. Håper at mange kan møte opp. De som har batteridrill,er det fint om dere kan ta med det.

Løyper 19-21.18

Det blir ikke kjørt noen løyper. Det har kommet ca 70cm med snø i denne uken, så nå er det ca 1.5 m med snø

Fra Løypekomiteens formann

Løypekomiteen har arbeidet for å legge til rette for løyper og traseer gjennom flere år. De som startet det hele på frivillig basis skal ha stor takk for dette. I de siste årene som jeg har vært leder for løypekomiteen, har vi også sett på mulighetene for helårsvei da vi tror at dette vil øke bruken av hyttene vinterstid. Vi har jobbet for å få til et samarbeid med veistyret, noe vi anser som helt nødvendig og vi har nå fått en felles hjemmeside. Jeg må være så ærlig å si at dette har vært en utfordring, men ting tar tid. I vårt siste girobrev spurte vi om tilbakemelding på noen få spørsmål om kostnad, helårsvei og eventuelle synspunkter på dette. Jeg må bare innse at interessen for dette var lik null. Kun fire hadde noe å melde. Resultatet er at løypekomiteen legger ned sitt engasjement for vintervei og legger ballen død. Jeg synes dette er synd, men bøyer meg for fakta.

Vi trenger frivillige for å arbeide videre med løypenettet, da undertegnede og sekretær Sissel slutter etter denne sesongen. Vi håper det er noen som kan ta et tak, da løyper er en nødvendighet for bruken av hytta vinterstid. Ring meg på tlf. 900 19 235.
Håper på fine løyper i vinter og ønsker alle en strålende skisesong.

Mvh. Edgar Bakken

Girobrev 2017 (Klikk og se brev og kommentarer)

Hei alle hytteeiere og løypebrukere, På nytt er det tid for vårt årlige girobrev med giro for innbetaling av løypeavgift. I konklusjonen i brevet (se vedlegg)

 

Takk på forhånd

VI ØNSKER DERE MANGE FINE SKITURER TIL VINTEREN

Trond Nysveen                          Kristin Bokrudstad               Olav Bjørnes

post@nysveenskogsdrift.no       bokrudstad@gmail.com             tbjornes@bbnet.no

Storelvdalsveien 762

2450 Rena

Åpent brev til veistyret august 2016

Siden, Nytt fra løypekomiteen, er opprettet for å gi brukerne aktuell informasjon om komiteens arbeid også gjennom året.

Se vedlegg:

veistyret august 2016