Vintervei og skiløyper

Ref. tilsendt mail vedr. uttalelse om vintervei . Strandberget Hyttevel støtter engasjementet for brøyting av vintervei, og følgende endring av skiløyper. Vi som har hytter i Strandberget, og som med letthet bruker den i hele vintersesongen har ikke vanskelig med å støtte opp om lettere adkomst for våre venner inne i fjellet. Nå er det vel slik at det vel er vi som ved hjelp av våre passeringer i bommen er de som holder liv i virksomheten på vinterstid.
Og sånn er det vel inntil forhåpentligvis videre.

Imidlertid ønsker jo ikke vi å være med på å finansiere en brøyting fra vinterparkeringen og innover. Som dere forstår har vi jo ikke noe nytte av det.
Men uten av å ha tatt dette opp blant medlemmene ser jeg vel ikke at en eventuell prisøkning for løypekjøring er uaktuelt.

Det bør jo finnes flere muligheter rundt dette, men da må vi ha veistyret og øvrige hytteeiere, samt grunneiere ellers med på at verden faktisk går videre og at en forsiktig utvikling av hele området må være i alles interesse . Er det noen som tror de blir yngre så la meg få vite hvordan.

Med vennlig hilsen

For Strandberget Hyttevel
Roger Bøhleng

E-post

Vannposten Seterveien/Strandberget

Alle er velkomne til å hente kildevann i vannposten Seterveien/Strandberget. Men for all del HENT VANN, ikke begynn å tukle med overføringskraner osv. Et par ganger har det frosset pga at noen har stengt krana i bakken.

Denne skal stå åpen hele året.

Lørdag 26.06.16 hadde vi dugnad og mesteparten av ledningen gjennom lia fra kilden ble isolert. Så nå håper jeg at dette gjør sitt til at vi får vintervann.

30.06.16

Roger Bøhleng